We adviseren je je nieuwe project te starten bij onze partner albelli.nl. Je krijgt tot wel 35% welkomstkorting bij albelli! Is je project nog niet klaar? Je kunt tot uiterlijk 3 oktober nog bij ons bestellen.

Privacyverklaring

Inleiding

Wij zijn een in Engeland en Wales geregistreerde onderneming (registratienummer 03906401) onder de naam Photobox Limited; statutair gevestigd in Herbal House, 10 Back Hill, Londen, EC1R 5EN. Wij zijn als verantwoordelijke voor de verwerking van data geregistreerd bij het Bureau van de Information Commissioner (registratienummer Z4768023). We zijn ook geregistreerd in Frankrijk onder de naam Photobox SAS. Het adres is: Z.A.C des Perriers, 37-39 rue De Beauce, 78500 Sartrouville, Frankrijk.

Photobox verplicht zich ertoe de privacyrechten van bezoekers van haar Website en App te respecteren. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij persoonsgegevens over u verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer u de Website bezoekt of de App gebruikt, Producten van ons koopt of anderszins uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Het geeft u details over de soorten persoonsgegevens die we van u verzamelen, hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en de rechten die u hebt om ons gebruik van uw persoonsgegevens te regelen. De in deze Privacyverklaring gebruikte woorden hebben dezelfde betekenis als aan ze wordt toegekend in de Gebruiksvoorwaarden van Photobox.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij over u?

Wanneer u toegang hebt tot Photobox en u door Photobox beweegt, een Account registreert bij Photobox of een Product koopt bij Photobox, kunnen wij enkele of alle van de volgende persoonsgegevens over u verzamelen:

 • een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • naam, geboortedatum, leeftijd en geslacht;
 • facturerings- en afleveringsadressen, e-mailadres en telefoonnummer(s);
 • Betaalmethodegegevens (meestal creditcard of bankpas);
 • uw Afbeeldingen en andere Gebruikerscontent;
 • correspondentie met en van Photobox;
 • uw voorkeuren voor het ontvangen van communicatie van Photobox;
 • informatie over uw gebruik van Photobox, en uw browse- en online aankoopactiviteiten; en gegevens die wij u kunnen vragen te verstrekken om uw identiteit te verifiëren.

We kunnen ook een deel van deze persoonsgegevens verzamelen van derden die uw toestemming hebben om uw gegevens aan ons door te geven.

Om gebruik te kunnen maken van sommige van onze Diensten, kan het zijn dat u de persoonsgegevens van een derde partij moet verstrekken (bijvoorbeeld hun naam en adres als u hen een Product als geschenk wilt sturen). Wij zullen deze informatie niet gebruiken voor iets anders dan het leveren van de Diensten waarvoor de informatie is verstrekt.

We kunnen uw voor- en achternaam bekendmaken aan geselecteerde derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Pro-Gallery-eigenaren van wie u items hebt gekocht. Het doel hiervan is dat door derden van wie Producten zijn afgenomen een administratie kan worden bijgehouden. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van onze Diensten dat u akkoord gaat met deze openbaarmaking van deze gegevens.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld, verwerkt, opgeslagen en gebruikt, en doorgegeven aan en verwerkt door onze dochteronderneming en/of gelieerde bedrijven en andere gegevensverwerkers die onder contract met ons werken.

Wanneer u zich aanmeldt bij Photobox en akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, moeten we bepaalde gegevens verwerken die Photobox toestaan:

 • om de Photobox-service aan u te leveren in overeenstemming met onze overeenkomst;
 • om door u geselecteerde gepersonaliseerde Producten te maken;
 • om uw Account en uw Productaankopen aan u te koppelen en uw identiteit te verifiëren;
 • als u ervoor kiest om een versleutelde Betaalmethode bij ons op te slaan, om die Betaalmethode aan u te koppelen wanneer u een bestelling plaatst;
 • om aspecten van Photobox (inclusief de zoekfunctie en aanbiedingen) op u af te stemmen;
 • om uw betalingen voor Producten te verwerken;
 • om uw Productbestelling door te geven voor levering door ons ingeschakelde derden;
 • om klantenondersteuning te bieden en uw klantervaring te verbeteren;
 • om contact met u op te nemen via e-mail en mobiele communicatie (zoals sms en pushberichten) in verband met de producten of diensten die u hebt aangeschaft.

Als u ons hebt verteld dat het in orde is (of tenzij u ons hebt gevraagd dat niet te doen na een aankoop), willen we graag contact met u opnemen om informatie te verstrekken over producten of diensten waarvan we denken dat ze u zouden kunnen interesseren. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Om legitieme zakelijke redenen zullen wij uw gegevens ook verwerken met het doel klanttevredenheid en klantervaring te verbeteren, zoals door het analyseren van gegevens die wij over u bezitten, en deze te combineren met gegevens die in het bezit zijn van derden, om uw interesses, demografie en andere factoren te onderscheiden, en u als gevolg daarvan goederen en diensten aan te bieden die waarschijnlijk de grootste waarde voor u hebben. We zouden deze gegevens ook gebruiken in het kader van de preventie en opsporing van fraude en andere misdrijven.

Als u ervoor kiest om een Betaalmethode bij ons op te slaan, wordt die Betaalmethode in feite niet door Photobox zelf opgeslagen, maar door een betalingsdienstaanbieder waar we een contract mee hebben. De betalingsdienstaanbieder die de methode opslaat, moet voldoen aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Let op: wanneer u een opgeslagen betaalmethode gebruikt om uw Photobox-opdracht te betalen, worden bepaalde technieken gebruikt om de beveiliging van de gegevens van uw opgeslagen betaalmethode te waarborgen. Zo zal bijvoorbeeld niet het volledige betaalkaartnummer zichtbaar voor u zijn (doorgaans worden alle cijfers behalve de laatste vier gemaskeerd) en zult u bepaalde informatie moeten verstrekken (zoals, maar niet beperkt tot, een CV2-kaartbeveiligingsnummer) om verder te kunnen gaan met het gebruik van die Betaalmethode. Om een opgeslagen Betaalmethode te verwijderen of te wijzigen, volgt u de procedures die op de Website of App worden aangegeven of neemt u contact op met onze klantenservice.

Als u wordt gevraagd een telefoonnummer op te geven voor een Product dat u bestelt, dient u er rekening mee te houden dat het telefoonnummer wordt verstrekt aan de bezorger van uw bestelling - en zal dit op de verpakking van uw bestelling worden aangegeven - om het bezorgproces te ondersteunen.

We kunnen automatisch anonieme informatie verzamelen over uw gebruik van Photobox. We kunnen bijvoorbeeld automatisch bijhouden tot welke delen van Photobox u zich toegang verschaft, welke webbrowser u installeert en via welke website u een link naar Photobox hebt gevolgd. U kunt aan de hand van deze informatie niet worden geïdentificeerd. Het stelt ons in staat om statistieken samen te stellen over het gebruik van Photobox en om aspecten van Photobox en reclame nauwkeuriger op u af te stemmen.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Wij zullen geen van uw persoonsgegevens bekendmaken, anders dan aan dochter- en/of gelieerde bedrijven en gegevensverwerkers (inclusief bezorgers en betalingsdienstaanbieders) waar we een contract mee hebben. Om onze dienstverlening mogelijk te maken, delen we gegevens met de volgende categorieën organisaties:

 • Bedrijven op het gebied van informatietechnologie (hard- en software)
 • Betalingsverwerkende bedrijven
 • Fabrikanten, groothandelaren en kleinhandelaren
 • Leverings- en koeriersdiensten
 • Bedrijven voor fraudepreventie
 • Reclame- en marketingdienstenbedrijven
 • Andere ondernemingen van de Photobox-groep (Hofmann en PosterXXL). Als er bedrijven tot de groep toetreden of deze verlaten, zal deze verklaring worden bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwe groepsstructuur.

We zullen uw gegevens niet delen met andere categorieën organisaties zonder uw toestemming, tenzij:

 • wij daartoe wettelijk bevoegd zijn (bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of met het oog op het voorkomen of opsporen van strafbare feiten of fraude);
 • we in onderhandeling zijn met een derde partij voor de verkoop of aankoop van een van de zaken of activa van Photobox, in welk geval we uw persoonsgegevens kunnen onthullen aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke zaken of activa;
 • Photobox, of vrijwel al haar activa, worden verkregen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens van Photobox betreffende haar klanten een van de overgedragen activa zullen zijn; of
 • We onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten waarbij u partij bent willen afdwingen of toepassen, of om onze rechten, eigendommen, veiligheid, klanten of anderen te beschermen.

Marketing voorkeuren

Als u ons hebt verteld dat het in orde is (of tenzij u ons hebt gevraagd dat niet te doen na een aankoop), sturen we u informatie over andere producten en diensten. Deze e-mails en mobiele communicatie (zoals sms en pushberichten) geven u informatie over aanbiedingen, nieuwe Producten en andere zaken waarvan wij denken dat ze u of PhotoBox-klanten in het algemeen zouden kunnen interesseren. U kunt uw voorkeuren wijzigen in het gedeelte 'Mijn account' van de website of via de link die in een e-mail wordt verschaft en u kunt ervoor kiezen geen sms-berichten meer te ontvangen door op elk gewenst moment STOP te sms'en naar het nummer in het betreffende sms-bericht en de ontvangst van pushberichten voorkomen door de pushfunctie op uw mobiele apparaat uit te schakelen.

We maken gebruik van bedrijven die reclame en marketing aanbieden om u producten te tonen die u mogelijk interesseren terwijl u op internet surft. Dit is gebaseerd op uw marketing voorkeuren of het acceptatie van cookies op onze websites.

We sturen u serviceberichten die rechtstreeks betrekking hebben op uw bestellingen en aankopen bij PhotoBox (zoals bevestigingsmails voor bestellingen en verzendingen), en e-mails waarin u op de hoogte wordt gesteld van wijzigingen in onze Gebruiksvoorwaarden of in het beleid dat we volgens onze Gebruiksvoorwaarden toepassen. We sturen ook marktonderzoeksmails om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met onze service.

We kunnen u ook e-mails sturen om u te herinneren aan een krediet dat op het punt staat te vervallen, foto's die u niet hebt gebruikt, items die u nog in uw winkelwagentje hebt of om een aankoop te volgen. U kunt zich afmelden voor deze e-mails via de verschafte link.

We kunnen u ook per post berichten sturen met informatie over aanbiedingen, nieuwe Producten en andere dingen waarvan we denken dat ze u of PhotoBox-klanten in het algemeen kunnen interesseren. Hier kunt u uw voorkeuren met betrekking tot onze communicatie per post kenbaar maken: http://bit.ly/photobox_dm.

Internationale overdrachten

We kunnen persoonsgegevens die we van u verzamelen in verband met bovengenoemde doeleinden overdragen aan externe gegevensverwerkers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en aan andere bedrijven van de Photobox-groep. Houd er rekening mee dat landen buiten de EER mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het Verenigd Koninkrijk; we eisen echter altijd dat externe gegevensverwerkers uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Alle overschrijvingen gebeuren in overeenstemming met de normen die zijn vastgelegd door de Europese Commissie en/of de arresten van het Europese Hof van Justitie.

Bewaring van gegevens

Als u zichzelf in 3 jaar niet heeft ingelogd in uw account, dan worden uw persoonlijke gegevens en alle foto's verwijderd. Wel zullen we andere minimale gegevens bewaren zoals : Fraude / Belasting / en andere doeleinden in overeenstemming met ons beleid inzake gegevens bewaring.

Uw rechten

Op grond van de algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (AVG) van de EU heeft u een aantal rechten die u op uw gegevens kunt uitoefenen. Uw rechten zijn:

 • Het recht om gratis een kopie van uw gegevens te ontvangen (bekend als een Toegangsaanvraag betrokkene)
 • Het recht om bepaalde gegevens in een elektronisch formaat te ontvangen dat aan een andere aanbieder kan worden verstrekt (verzoek om portabiliteit)
 • Het recht op correctie van gegevens indien deze onjuist zijn
 • Het recht om ons onder bepaalde omstandigheden te vragen de verwerking te stoppen of bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Het recht om ons in bepaalde omstandigheden te verzoeken gegevens te wissen
 • Het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken wanneer dat de rechtsgrondslag is voor onze verwerking

Neem contact op met de klantenservice als u deze rechten wenst te bespreken.

Photobox heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die per e-mail of per post naar het adres waar wij statutair gevestigd zijn.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming. In ons geval is dat het bureau van de Information Commissioner in het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie over hoe u contact met hen kunt opnemen vindt u op ICO.org.uk.

Links naar websites van derden

Onze Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar websites van derden. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor deze websites of hun beleid.

Beveiliging

We nemen belangrijke technische en organisatorische maatregelen om u te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van uw persoonsgegevens. We zijn van mening dat de maatregelen die door onze website worden uitgevoerd de kans op beveiligingsproblemen verminderen tot een niveau dat geschikt is voor het type gegevens in kwestie.

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om onze database van gebruikers te beschermen en de toegang tot deze database is intern beperkt. Er zijn echter dingen die we allemaal kunnen doen om veilig online te blijven:

 • zorg dat niemand anders Photobox gebruikt via uw account;
 • meld u af van uw Photobox-account en sluit af wanneer u het niet gebruikt;
 • houd uw wachtwoord of andere toegangsinformatie geheim;
 • gebruik verschillende wachtwoorden voor verschillende diensten die u online gebruikt
 • zorg dat u de meest recente versies van uw software gebruikt.
 • Bedrieglijke e-mails
 • Wij zullen u nooit vragen om de gegevens van uw Account of Betaalmethode per e-mail of mobiele communicatie te bevestigen. Als u dergelijke vragen ontvangt, reageer daar dan niet op.

Bedrieglijke e-mails

Wij zullen u nooit vragen om de gegevens van uw Account of Betaalmethode per e-mail of mobiele communicatie te bevestigen. Als u dergelijke vragen ontvangt, reageer daar dan niet op.

Updates van deze verklaring

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 december 2019. Kom regelmatig terug om op de hoogte te blijven van wijzigingen in deze verklaring.

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons wilt opnemen over enig aspect van deze Privacy klikt u hier.

Cookies

Informatie over ons gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden bij het surfen op onze website en stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Door deze website te bezoeken of te gebruiken met uw browser zo ingesteld dat cookies mogelijk zijn, stemt u in met ons gebruik van cookies voor de hieronder beschreven doeleinden.

Een cookie is een klein bestandje van letters en cijfers dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.

Om volledig gebruik te kunnen maken van Photobox.co.uk en te kunnen profiteren van bepaalde gepersonaliseerde functies, moet uw computer, tablet of mobiele telefoon zijn ingesteld om cookies te accepteren. De PhotoBox.co.uk-website werkt (net als veel andere winkelwebsites) niet als cookies worden geblokkeerd.

De onderstaande lijst bevat een overzicht van de cookies die op Photobox.co.uk worden gebruikt. We hebben uiteengezet wie deze cookies plaatst en wat het doel ervan is.


Categorie

Functionaliteit

Partij

Photobox.nl

Doel

Photobox.nl gebruikt deze cookies om een aantal basisfunctionaliteiten een persoonlijke basisbeleving te bieden tijdens het surfen, het maken van creaties en het winkelen op onze website. Voorbeelden hiervan zijn het onthouden van uw inloggegevens, welke producten u aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd en uw taalvoorkeuren. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, wordt alleen voor dit doel gebruikt en wordt nooit gedeeld of verkocht aan derden.


Categorie

Strikt noodzakelijk

Partij

Photobox.nl

Doel

Deze cookies zijn essentieel omdat ze u in staat stellen op een website te navigeren en de functies ervan te gebruiken, zoals de toegang tot het afrekenen. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, wordt alleen voor dit doel gebruikt en wordt nooit gedeeld of verkocht aan derden.


Categorie

Analytisch/prestaties

Partij

Google Analytics, Google Firebase, Qlikview, Eulerian

Doel

Google Analytics, Google Firebase, QlikView en Eulerian gebruiken cookies om gegevens te verzamelen die ons helpen te begrijpen hoe mensen de website gebruiken en eventuele fouten te monitoren waar gebruikers mee te maken krijgen. We gebruiken deze informatie om te identificeren hoe en waar we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. De gegevens die door deze cookies worden verzameld zijn anoniem. Deze externe partijen verzamelen geen specifieke klantgegevens en de gegevens worden nooit gedeeld met andere externe partijen.


Categorie

Analytisch/prestaties

Partij

ABTasty & Crazy Egg

Doel

Photobox.nl werkt samen met de externe partijen AB Tasty & Crazy Egg om de optimale content en ervaring voor onze gebruikers te testen en te vinden. De cookies die zij gebruiken stellen ons in staat om te identificeren welke ervaringen bezoekers van onze website hebben gezien en hoe de content voor de bezoeker heeft gepresteerd. Dit zal ons in staat stellen om ervoor te zorgen dat toekomstige ervaringen verder kunnen worden verbeterd. De gegevens die door deze cookies worden verzameld zijn anoniem. De cookies verzamelen geen specifieke klantgegevens en de gegevens worden nooit gedeeld met andere externe partijen.


Categorie

Targeting

Partij

Quantcast & Rocket Fuel

Doel

Photobox.nl werkt samen met de externe bureaus Quantcast & Rocketfuel om bannerreclame op andere geselecteerde websites weer te geven. Deze cookies helpen ons ook om de effectiviteit van onze banneradvertenties te monitoren en te verbeteren en om de targeting van deze campagnes te verfijnen, zodat we de meest relevante content voor elk individu tonen. De gegevens die door deze cookies worden verzameld zijn anoniem. Deze externe partijen verzamelen geen specifieke klantgegevens en de gegevens worden nooit gedeeld met andere externe partijen.


Categorie

Targeting

Partij

Facebook, Google Adwords, Bing, Marin

Doel

Google Adwords, Bing, Madmetrics, Facebook & Marin gebruiken cookies om onze eigen betaalde reclameactiviteiten bij te houden. We gebruiken de informatie die door deze cookies wordt verzameld om ons te helpen bepalen waar onze advertenties online het meest effectief zullen zijn. Elke afzonderlijke adverteerder maakt gebruik van zijn eigen trackingcookies en de genomen gegevens zijn niet vertrouwelijk of uitwisselbaar.


Categorie

Targeting

Partij

Awin

Doel

Cookies worden gebruikt door onze externe partij Awin en stellen Photobox.nl in staat om te voldoen aan contractuele verplichtingen om betalingen aan hen te doen wanneer ze een nieuwe klant introduceren bij Photobox.nl. De gegevens die door deze cookies worden verzameld zijn anoniem. Deze externe partijen verzamelen geen specifieke klantgegevens en de gegevens worden nooit gedeeld met andere externe partijen.


Categorie

Targeting

Partij

Criteo

Doel

Photobox.nl werkt samen met extern bureau Criteo om bannerreclame weer te geven op andere geselecteerde websites op basis van pagina's die al op photobox.nl zijn bekeken. Deze cookies helpen ons om de effectiviteit van onze banneradvertenties te monitoren en te verbeteren en om de targeting van deze campagnes te verfijnen, zodat we de meest relevante content voor elk individu tonen. De gegevens die door deze cookies worden verzameld zijn anoniem. Deze externe partijen verzamelen geen specifieke klantgegevens en de gegevens worden nooit gedeeld met andere externe partijen.Cookies beheren

U kunt cookies blokkeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u de installatie van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u uw browserinstellingen echter gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot onze website of delen daarvan.

Zo doet u dit:

Google Chrome

 • Selecteer in het instellingenmenu 'Geavanceerd' onder aan de pagina.
 • Selecteer de knop 'Instelling voor content' in de sectie Privacy en beveiliging.
 • Het bovenste gedeelte van de pagina die dan verschijnt, biedt u toegang tot de Cookies-instellingen en deze stellen u in staat de cookies in te stellen die u wilt. U kunt ook alle cookies wissen die op dat moment zijn opgeslagen.

Mozilla Firefox

 • Selecteer in het menu 'Opties' (MAC-gebruikers, ga naar het Firefox-menu en selecteer 'voorkeuren')
 • Selecteer het privacytabblad in het optievak.
 • Kies in de vervolgkeuzelijst 'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'. Dit zal de opties voor cookies weergeven en u kunt ervoor kiezen om ze in of uit te schakelen door op het selectievakje te klikken.

Internet Explorer 6+

 • Selecteer in het menu Extra 'Internetopties'.
 • Klik op het tabblad Privacy.
 • Als u op de knop Geavanceerd drukt, krijgt u een menu waar u afzonderlijke instellingen kunt maken voor Eigen cookies en Cookies van derden: Accepteren, Blokkeren en Vragen.

Safari browser

 • Selecteer in het instellingenmenu / Safari-menu de optie 'Voorkeuren'.
 • Open het tabblad Privacy.
 • Selecteer de gewenste optie in de sectie 'Cookies blokkeren'.

Alle andere browsers

Voor informatie over het beheer van cookies via andere browsers, raadpleegt u uw documentatie of online helpbestanden.

Wat gebeurt er als ik cookies uitschakel?

Dit hangt af van de cookies die u uitschakelt, maar in het algemeen zal onze Website niet goed werken als cookies zijn uitgeschakeld. Houd er in het bijzonder rekening mee dat u mogelijk geen Producten kunt kopen als cookies zijn uitgeschakeld.


Laatste versie: 18-12-2019

Word lid van onze gemeenschap

 • Facebook Photobox
 • Instagram Photobox

Veilige betaling

 • mastercard
 • american express
 • paypal
 • visa

Onze merken

 • Photobox
 • Hofmann
 • Poster XXL

  © Photobox 2022, maatschappelijke zetel in Z.A.C des Perriers, 37-39 rue De Beauce, 78500 Sartrouville, Frankrijk.
  Opgelet: dit is onze maatschappelijke zetel en kan dus niet worden gebruikt voor retourzendingen of vragen aan de klantenservice.
  Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid geüpdatet met ingang vanaf 25 mei 2018. v3.1